EMISJA
PUBLICZNA
AKCJI SERII B

Forestlight Games S.A.

KOMUNIKAT

Informacjao dojściu Oferty Publicznej Akcji serii B do skutku.

Uprzejmie informujemy, że Oferta Publiczna Akcji zwykłych na okaziciela serii B FORESTLIGHT
GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie doszła do skutku.

Emitent w dniu 20 lipca 2021 roku dokonał przydziału akcji, zgodnie ze złożonymi przez Inwestorów
zapisami. W ofercie objęto 43.240 (słownie: czterdzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści) akcji serii B.

Warszawa, dnia 20 lipca 2021 roku

Zapisy przyjmowane są przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A
Prosper Capital
Dom Maklerski S.A.
NWAI 
Dom Maklerski
Noble Securities
Dom Maklerski

DOKUMENTY DO POBRANIA

DOKUMENT
OFERTOWY

PREZENTACJA
SPÓŁKI

TEASER

OGŁOSZENIE
MSiG

Komunikat Aktualizujący
DOKUMENT OFERTOWY

O FIRMIE

Forestlight Games S.A. zajmuje się produkcją i dystrybucją gier własnych, pełniąc rolę twórcy oraz właściciela praw majątkowych do gry. Gry własne są autorskimi pomysłami Spółki i od początku są realizowane przez wewnętrzne lub zewnętrzne zespoły. Spółka także wydaje i dystrybuuje gry innych podmiotów. Spółka produkuje i dystrybuuje gry na wszystkie dostępne platformy począwszy od komputerów PC przez dostępne konsole firm Microsoft, Sony i Nintendo.

Spółka działa na kilku poziomach produkcji i dystrybucji:

 • Produkcja gier z własnym IP zarówno zespołami wewnętrznymi jak i zewnętrznymi a następnie wprowadzenie do sprzedaży samemu lub przez inne podmioty. 
 • Działalność wydawnicza gier firm trzecich, kiedy spółka występuje tylko jako wydawca.
 • Produkcja gier dla innych wydawców zgodnie
  z umowami o współprodukcji jak i rozliczeniem na zasadzie zlecenia połączonego z udziałem
  w zyskach.
 • Produkuje i wydaje gry oparte o zewnętrzne IP na platformy inne niż oryginalna gra. 

KLUCZOWE PROJEKTY STUDIA

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI - Q2.2021

ZESPÓŁ

Tomasz Mazur
CEO

Ponad 30 lat w branży gier wideo. Od połowy lat 80-tych zaangażowany w rozwój polskiego gamedevu. Współzałożyciel i Prezes Zarządu firmy Cenega, pierwszego dystrybutora i wydawcy gier, który posiadał swoje oddziały także poza Polską. 

Darek Kowalski

COO

Menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży IT, twórca i współtwórca wielu startupów. Szerokie doświadczenie w marketingu, rozwoju biznesu i zarządzaniu projektami. Laureat prestiżowych nagród m. in.
Deloitte Technology Fast 50
Rising Stars 2015.

Marcin Sadomski
CTO

Grafik 3D, pasjonat nowych mediów, przedsiębiorca z wieloletnią praktyką w produkcji gier, filmów animowanych i wizualizacji architektonicznych. Współtwórca epodręcznika Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz grafiki do gry THQ Nordic „Wreckfest”

GRUPA KAPITAŁOWA

Pixel Trapps Sp. z o.o.
Mobile eSport Games

Produkcja gier dla platform e-sportu mobilnego (Skillz, Ryu, CelerX). Portowanie gier z katalogu Forestlight Games jak i innych producentów.
 
52% udziałów FLG

Motion Spirit Sp. z o.o.
VR Casual&Tournament Games

Producent gier dla technologii Virtual Reality. Gry typu casual, relaksacyjne oraz turniejowe na wszystkie platformy VR, w szczególności Oculus Quest.

58% udziałów FLG

Aurora Studio Sp. z o.o.
Survival & Catastrophic Games

Producent gier z segmentu Indie Premium (AA) specjalizujący się w grach typu survival, czy fabularnych często poruszających także trudne moralne wybory.

50% udziałów FLG

CELE EMISYJNE

Forestlight Games planuje wykorzystać środki pozyskane z emisji na poniższe cele:

 • Dokończenie produkcji gier oraz porty na inne platformy, zwiększenie zespołów: The Pope Power & Sin, Rollercoaster Mechanic, Camper Flipper, Lifeguard Simulator.
  [ 60% emisji ]
 • Działania marketingowe w trakcie produkcji, przed i po wydaniu poszczególnych gier.
  [ 20% emisji ]
 • Przygotowanie preprodukcji i wersji demo dwóch nowych, niezapowiedzianych tytułów.
  [ 10% emisji ]
 • Rozwój technologii pozwalającej na uruchomienie trybu dla wielu graczy
  w nowych grach.
  [ 10% emisji ]

STRUKTURA AKCJONARIATU
PRZED i PO OFERCIE

Mobirise

HARMONOGRAM EMISJI

1

17.06.2021

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów
2

16.07.2021

Zakończenia przyjmowania zapisów
3

20.07.2021

Przydział akcji serii B

MEDIA O NAS

Video Prezentacja - Forestlight Games SA

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z prezentacją naszej spółki.  Najważniejsze informacje, historia, plany wydawnicze, zespół... Prezentację poprowadzi Tomasz Mazur - CEO Forestlight Games S.A. - wieloletni praktyk na rynku gamingowym.

Zobacz video prezentację...

Relacja czatu z prezesem Forestlight Games | strefainwestorow.pl

W środę 23 czerwca 2021 r. odbył się czat inwestorski z prezesem zarządu Forestlight Games, Tomaszem Mazurem. Podczas spotkania rozmawialiśmy o ofercie publicznej akcji. Inwestorzy zadawali również pytania o model biznesowy spółki, działalność spółek zależnych oraz plan premier na ten rok.

W spotkaniu wzięło udział 360 osób, a prezes zarządu odpowiedział na wszystkie zadane pytania. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu. Czytaj więcej...

Czat inwestorski z Forestlight Games | Comparic24.tv

W czacie inwestorskim, gościem redaktora Comparic24.tv Marcina Podlackiego będzie Tomasz Mazur - Prezes Forestlight Games.

Spółka chce pozyskać 3 mln zł od inwestorów na finalizację produkcji, marketing autorskich gier oraz stworzenie portów tych projektów. Dodatkowo spółka chce przeznaczyć środki na pre-produkcję wersji demo dwóch niezapowiedzianych jeszcze tytułów, a także rozwój technologii, która pozwoli na uruchomienie trybu multiplayer w nowych projektach studia.   Zobacz video... 

Potrzebujesz informacji o warunkach złożenia zapisu na akcje?

Jeżeli masz pytania, wypełnij poniższy formularz.
Pracownik Domu Maklerskiego skontaktuje się z Tobą.

Obserwuj nas! Zapraszamy do kontaktu


Zapisy można składać również u konsorcjantów.Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Akcji Serii B Forestlight Games S.A. z siedzibą w Warszawie i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Akcji Serii B oraz czynnikach ryzyka jest Dokument Ofertowy dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.pcdm.pl oraz www.forestlightgames.com. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale V Dokumentu Ofertowego. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w akcje może prowadzić do utraty części lub całości kapitału.

Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Inwestor, w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającym z Prawa Dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności związane z nabyciem akcji nie narusza przepisów prawa.

Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933r. z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osób działających w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia akcji.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Dokument Ofertowy nie może być traktowane jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia akcji, ani jako zamiar pozyskania ofert kupna akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument Ofertowy nie był przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Zwraca się uwagę Inwestorów, że z inwestycją w akcje wiąże się szereg czynników ryzyka opisanych w rozdziale V Dokumentu Ofertowego, który stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie Akcji Serii B. Materiały przedstawione na stronie emisji mają charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego.

© Copyright 2021 Forestlight Games SA. All Rights Reserved.

Made with Mobirise bootstrap website themes